Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บ baccaratsa.com ของเราเข้าใจและใส่ใจถึงความเป็นส่วนตัวและความเชื่อถือของลูกค้าทุกท่าน ทางเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดและมุ่งเน้นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสำคัญ ในบทความนี้ เราจะอธิบายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเข้าถึงและใช้บริการของเว็บไซต์เรา โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด เพื่อให้คุณทราบถึงวิธีที่เราดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งานเมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการหรือติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆ เราอาจเก็บข้อมูลเช่นชื่อ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและประสบการณ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจถูกใช้ในการติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือการปรับปรุงบริการใหม่ๆ ที่อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือเมื่อเราต้องการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์ของเรา และปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือของเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีความเกี่ยวข้องในการให้บริการของเรา

4.ความปลอดภัยของข้อมูล

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และได้ดำเนินมาตรการทางเทคนิคและองค์กรภายในเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คุณต้องรับทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่เต็มที่เสมอได้

5.คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสบการณ์ของคุณในการใช้บริการ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเช่นที่อยู่ IP, ประเภทเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และเวลาที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งเตือนเมื่อคุกกี้ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ

6.การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ baccaratsa.com มุ่งเน้นการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความเชื่อถือของลูกค้าทุกท่าน โดยเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางที่เราได้กำหนดไว้ให้